Privacybeleid

Privacyverklaring Vanderjeugt bvba

Contactgegevens: Vanderjeugt bvba

Adres maatschappelijk zetel: Waaslandlaan 8B, 9160 Lokeren, België,  

Telefoon: Tel. +32 (0)9 348 16 20, Fax. +32 (0)9 349 11 82

E-mail: info@vanderjeugt.eu 

Ondernemingsnummer: BTW BE 0422.168.942

RPR: Dendermonde

Vanderjeugt bvba is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via info@vanderjeugt.be 

Persoonsgegevens die we verwerken.

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, omdat wij gebruik maken van jouw diensten  en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of dienst die je afneemt:

Voor- en achternaam

E-mailadres

Professioneel telefoonnummer

Contacthistorie

Andere eventuele persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in (fysieke of elektronische) correspondentie en telefonisch hebben allen betrekking op bestellingen, de facturatie, de afhandeling, levering, kwaliteitscontrole en opvolging daarvan en de communicatie daarrond. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanderjeugt.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken we persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
  • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
  • Om de kwaliteitscontrole uit te oefenen die noodzakelijk is. 
  • Om tegemoet te komen aan de wettelijke bepalingen en EU-richtlijnen inzake traceerbaarheid van voedingsproducten.
  • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. 
  • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
  • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.
  • Om je een antwoord te kunnen sturen op een vraag die je ons stelt in verband met onze producten of diensten die we leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden enkel gebruikt voor wervingsdoeleinden en alleen bewaard voor de duur van een sollicitatieprocedure of wervingsreserve.  Deze gegevens worden niet uitgewisseld met derden tenzij in het noodzakelijke kader van de sollicitatieprocedure (wervingskantoren, interimkantoren enz…) 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren (zoals traceerbaarheid en kwaliteitscontrole). Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@vanderjeugt.be

Delen van persoonsgegevens door ons met derden

We delen jouw persoonsgegevens niet met businesspartners en derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer wij ooit jouw persoonsgegevens zouden verstrekken aan derden, dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken alleen een cookie als puur technische functionaliteit om te zorgen dat de site naar behoren werkt op jouw toestellen en om je surfervaring te versnellen en verbeteren. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vanderjeugt.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, Paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@vanderjeugt.be

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . 

Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.

Al onze medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.